Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer om våra cookies.

Allemansrätten och att visa hänsyn i naturen

Du får enligt Allemansrätten vistas i och njuta av naturen, på lederna eller fritt på fjället. Det är fantastisk möjlighet som även innebär att ta ansvar och visa hänsyn mot naturen och mot de som äger och rår om marken du går på. Här finns några saker som är viktiga att tänka på.

 • Allt du tar med dig upp på fjället ska med hem. Lämna inte skräp eller papper ens vid vindskydden eller ute på fjället. Ta gärna med dig en extra soppåse så att det blir enkelt att bära tillbaka skräpet igen. Här hittar du fler tips om hur du vistas i naturen på ett ansvarsfullt sätt.
 • Elda med vett och låt bli när det är torrt. Utnyttja befintliga grillplatser där det finns sådana. Ta med dig egen ved och se till att elden är ordentligt släckt med vatten innan du lämnar eldstaden. Du får inte bryta levande kvistar för att göra eld. Elda inte på mossa, torvmark eller jordig skogsmark, och låt bli stenhällar som kan spricka av värmen. Respektera eldningsförbud. Här kan du läsa mer om att elda i naturen.
 • Du får plocka svamp, blåbär, lingon och hjortron och andra ätbara bär. Men låt blommorna stå om du är osäker, de kan vara fridlysta. Åreskutan med omnejd hyser till exempel en hel del ovanliga orkidéer som är fridlysta i Sverige. Här kan du läsa mer om vad du får plocka i naturen.
 • Undvik att störa djur och håll din hund kopplad så den inte kan jaga ren eller vilda djur. Om du stöter på ungar – backa och vänta tills de gett sig av. Rör heller inte bon eller gryt och undvik buskage, fåglar häckar ofta i buskar ovanför trädgränsen. Fler tips om hur du visar hänsyn i fjällnatur hittar du här.
 • Visa hänsyn mot stug- och husägare genom att inte gå över deras tomter, nära hus eller nyttja tomma stugors veranda som fikaplats. Det är ändå finare att sätta sig på en sten eller i ett av de vindskydd som finns utsatta på kartan.
 • En stor del av fjällen är samiskt kulturlandskap där renskötsel har bedrivits under långa tider och är en naturlig del av fjällandskapets nyttjande. Visa hänsyn så att du inte stör eller skrämmer renar på samma sätt som du låter andra djur vara (se ovan).
 • Älgjakt pågår från första måndagen i september och cirka tre veckor framåt. Var uppmärksamma på skyltar under den tiden för att inte störa jakten. Välj under den perioden gärna leder som inte berörs av älgjakten. Här kan du läsa mer om vad som gäller kring jakt och fiske.

Allemansrätten vid t.ex. vandring, skidåkning och cykling

Cykling

Du får cykla i naturen och på enskilda vägar men inte

 • Över tomter
 • Över planteringar och åkrar
 • På känslig mark som riskerar att skadas (se nedan)

Tänk på att

 • Undvika mjuka stigar, särskilt på våren och hösten när det är blött
 • Inte cykla över känslig mark, till exempel lavmarker, berghällar med mossor och lavar, mjuka ängsmarker, mossar och kärrmarker
 • Anpassa ditt körsätt efter underlaget
 • Däck med grova mönster skadar stigar och ömtålig mark mer än andra däck

Här hittar du mer information om allemansrätten och cykling.

Vandring & skidåkning

Du får gå eller åka skidor nästan överallt i naturen men inte

 • Över tomter och planteringar (t.ex. åkrar och skogsplantering med späda plantor). När marken är frusen eller blöt är det ditt ansvar att se till att marken inte skadas.
 • Göra åverkan på naturen, till exempel störa djuren eller skada växtlighet för att ta dig fram.

Tänk på att

 • Undvika känsliga områden, som där djuren ofta betar, vinter och sommar
 • Allemansrätten är begränsad på golfbanan
 • Hålla avstånd till privata tomter
 • Anpassa din vandring/skidåkning efter förhållandena så att du inte stör eller förstör

Läs mer om allemansrätten och skidåkning och vandring.

Tälta, rida, fiska mm

Det finns ju många sätt att vara i naturen. Här hittar du mer information om allemansrätten och vad som gäller för flera andra olika aktiviteter på annans mark.

Vistas i naturskyddsområden

Länsstyrelsen Jämtlands län finns mer information om vad som gäller i våra naturskyddsområden, som till exempel Vålådalen och Tännforsen. Länsstyrelsen har även tagit fram en app för att inspirera till besök och orientera sig i länets naturreservat. Du kan ladda ner Jämtlands Naturkarta på App Store eller Google Play (den är gratis).

Tack för att du visar hänsyn!

Senast uppdaterad 11 augusti 2023