Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Mer om våra cookies.

Utvecklingsprojekt

Ett av Åre Destinations viktigaste verksamhetsområden är att driva olika utvecklingsprojekt med syftet att vidareutveckla platsen Åre för besökare året runt. Vi samarbetar med lokala företagare, markägare, föreningar, Åre kommun och andra intressenter för att hitta, forma och driva de projekt som har stor potential att förbättra Åre som destination. Det är tack vare att alla dessa intressenter bidrar med sina resurser, tid och kunskap som projekten kan bli av, ett extra tack till de markägare som möjliggör en vidareutveckling av platsen Åre. Medfinansiering sker tillsammans med aktörer som Åre Kommun och Skistar, genom stöd från Leader, EU-fonden samt olika privata finansiärer. Här presenteras några av de utvecklingsprojekt som vi arbetar med och som vi ser bidrar på ett viktigt sätt i Åres fortsatta utveckling. 

Utvecklingsprojekt: Åre Strand

Under vintern 2019 togs ett initiativ från tre av Åre Destinations medlemsföretag för att samla in pengar till ett ändamål som skulle gagna hela Åre. Det blev startskottet till en större insamling som riktades till både företag och privatpersoner, Årebor och besökare. Målet för insamlingen var att kunna infria en lång rad åtgärder för att lyfta platsen Åre Strand, som samlar många besökare under sommarhalvåret, både tillresta gäster och Årebor.

Lagom till starten av sommarsäsongen 2020 kunde de 650.000:- som insamlingen drog in investeras i att utveckla miljön kring Åre Strand. Några insatser kom på plats inför sommaren och andra är fortsatt under byggnation inför den kommande sommaren.

Ett varmt tack för alla bidrag till den frivilliga insamlingen för att utveckla miljön runt Åre Strand, speciellt i utmanande coronatider.

Här är några av de åtgärder som insamlingen finansierar:

 • Förlängning av gångvägen ända fram till Åre Marina
 • Förlängning av belysning ända fram till Åre Marina
 • 10 nya sittbänkar utefter promenadstråket
 • Utegym framför Holiday Club
 • Bredvid utegymmet byggs en hinderbana för mindre barn
 • Separat bryggdel för hopptornet vid Åre Marina
 • Utökad gräsyta vid Åre Marina
 • Komplettera bryggor med badstegar
 • Anlägga en enklare beachvolleybollplan
 • Livbojar utmed strandsträckan
 • Städning efter den ovanligt svåra vårfloden
 • Yoga- och soldäck på 70 kvm vid Åre Marina
 • 3 större solbänkar
 • 5 nya grillplatser utefter stranden
 • Förbättrade bryggor och iläggningsmöjligheter vid Åre Marina

 

Utvecklingsprojekt: En cykeldestination i världsklass 2.0

Insatsen ”En cykeldestination i världsklass syftar till att Åre 2025 skall vara Skandinaviens ledande – och topp 5 i Europa – gällande cykeldestinationer”. Projektet syftar till att med utgångspunkt från nätverket Biking Åre (som samlar alla Åres aktörer nom cykel – föreningar liksom företag) prioritera och genomföra utvecklingsinsatser som i sin tur förbättrar lönsamheten bland de medverkande företagen. Denna satsning kommer stödja prioriterade perioder (sommar/höst) och prioriterade områden (cykel) vilket kommer bidra till att stödja Åres ambition att utvecklas året runt.

Övergripande mål i projektet är att satsningen på cykel i Åre skall öka konkurrenskraften hos företagen i form av mer jobb till fler, samt att öka attraktionskraften till Åre. Genom att satsa på cykelutveckling i Åre kommer vi växa året runt och fler kan anställa och nya företag startas.

Projektet omsluter sammanlagt 16,5 mnkr. Hälften av detta, 8,25 mnkr kommer från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och andra halvan finansieras via Region Jämtland Härjedalen, Skistar, Åre Bergscyklister, Åre Kommun och Åre Destination.

Fördelning av resurserna kan sammanfattas enligt nedan:

12 mnkr till cykelrelaterade investeringar och tillhörande kringmiljöer
3 mnkr till marknadsinsatser
1,5 mnkr till att driva, leda och lära i projektet

Totalt 16,5 mnkr

Åre Destination är ansvarig för projektet och referensgruppen är Biking Åre som samlar alla Åres aktörer inom cykel.
För mer info kontakta projektledare Therese Sjölundh therese@aredestination.com eller 070-347 86 87

    

Utvecklingsprojekt: Trailrunning i Årefjällen

Syftet med projektet är att genom samverkan mellan Åre och Södra Årefjällen hitta nya samarbetsformer för att gemensamt utveckla området till en ansedd trailrunningdestination och att rusta oss för att fortsätta kunna ta emot fler gäster på ett hållbart sätt. Projektet innebär också att utveckla och paketera konceptet Trailrunning, vidare ska projektet identifiera en affärsmodell för långsiktigt finansiering och drift av konceptet.

Målet med utvecklingsprojektet är att säkerställa att Fjällmaratonveckan kan fortsätta att arrangeras och utvecklas. Man vill åstadkomma:

 • En hundraprocentig ökning av gästnätter fram till 2020.
 • Skapa tre nya loppkoncept innan 2020.
 • Ta fram en idé om hur man ska bygga långsiktigt hållbara leder
 • Skapa en plattform för samverkan mellan Södra Årefjällen och Åre Destination.

Projektet består i att utveckla Åre Trails redan befintliga app och webb som ska kopplas till områdets trailrunningleder. Man ska genomföra två studieresor, samverka och samordna markägarfrågor och övriga intressegrupper, sammanställa och samordna de olika investeringarna som behöver ske framöver, ta fram ett marknadskommunikativt manér för hur traillöpningen ska profileras samt utforma en ledkarta.

Projektet startar 13 september 2016 och pågår till 31 mars 2020.

 Åre Destination

Utvecklingsprojekt: ÅRE – En cykeldestination i världsklass

Målet är att Åre skall utvecklas till att bli en av de fem stora cykeldestinationerna i Europa och Skandinaviens ledande cykeldestination 2025. Delar som behöver finnas på plats för att nå detta mål är en bra bikepark, bra crosscountry med byggda leder och stig, en väl utbyggd destination med boende, restauranger, transport och professionella cykelföretag/aktörer som bildar en viktig helhet samt inte minst en stark lokal cykelkultur. Dessa ovanstående ingredienser för en lyckad cykeldestination är framtagna av den lokala sammanslutningen av alla cykelintressenter i Åredalen – Biking Åre – vars samlade erfarenhet och omvärldskunskap inom området cykel måste anses vara mycket omfattande med såväl nationell som internationella jämförelser.

Redan idag har Åre en position inom flera områden ovan med infrastruktur utbyggd inom främst downhill. Denna attraktion har drivit på ett ökat intresse för övrig cykling i linje med den starkt ökande cykeltrenden nationellt och internationellt. Cykelprodukten i sin helhet i Åredalen har en väg kvar att utvecklas för att nå ovanstående vision, men de rätta drivkrafterna och förutsättningar finns nu definitivt på plats och tajmingen känns optimal. Vi ser att denna satsning just kan möjliggöra denna hållbara utveckling genom att:

 • Kanalisera cyklingen till rätt platser.
 • Möjlighet till att göra ett konkret projekt för att lära oss mer om att bygga hållbara leder med tanke på hur man drar leder för att minimera slitage, leda bort vatten samt testa nya material.
 • Utvärdera, ompröva och skapa nya affärsmodeller för hur löpande drift, underhåll och utveckling skall ske av cykelprodukten. Dvs hur gästen får och tar ett större ansvar för den miljö de cyklar och vistas i.

För att uppnå visionen och målen beskrivet ovan till 2025 så är helhetsprojektet budgeterat till 15 mkr, en första del i detta (2 mkr) finansieras av Björnberget Fastighetsutveckling, Skistar, Åre Destination samt med stöd av Leader Sjö, Skog och Fjäll.

Projektet är uppdelat i olika moment där den strategiska utvecklingen av helheten pågår parallellt med direkta satsningar av XC -eder i Björnen.

XC-leder finansierade i projektet

 • Mineralen, 4 km blå led
 • Kopparn 5 km blå led
 • Valles gruvgång, 150 meter grön led
 • Fröåvägen, 4 km grön led. Befintlig ”share the trail”-led
 • Dynamiten
 • Tändhatten

Projektet startar 2017-04-01 och pågår till 2019-07-31

Se projektets slutrapport (PDF)

 

   Åre Destination   

 

Fler av våra verksamhetsområden

X
X