Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer om våra cookies.

Utvecklingsprojekt

Ett av Åre Destinations viktigaste verksamhetsområden är att driva olika utvecklingsprojekt med syftet att vidareutveckla platsen Åre för besökare året runt. Vi samarbetar med lokala företagare, markägare, föreningar, Åre kommun och andra intressenter för att hitta, forma och driva de projekt som har stor potential att förbättra Åre som destination. Det är tack vare att alla dessa intressenter bidrar med sina resurser, tid och kunskap som projekten kan bli av, ett extra tack till de markägare som möjliggör en vidareutveckling av platsen Åre. Medfinansiering sker tillsammans med aktörer som Åre Kommun och Skistar, genom stöd från Leader, EU-fonden samt olika privata finansiärer. Här presenteras några av de utvecklingsprojekt som vi arbetar med och som vi ser bidrar på ett viktigt sätt i Åres fortsatta utveckling. 

Utvecklingsprojekt: Åre Året Runt

– att ta steget upp i nästa värdskapsdivision

Vår utmaning

Åre har under sin långa historia som turistdestination förstått vikten av ett gott värdskap för att få återkommande gäster. Detta tar sig ofta uttryck i form av god service och ett fint bemötande där våra gästundersökningar visar på ständiga förbättringar från redan höga nivåer, år efter år. Åre har dock mer att arbeta med gällande värdskap i form av ett fint bemötande i den fysiska miljön och en god tillgång till service – året runt.

Med ett ökat tryck från såväl inflyttande bofasta men framförallt gäster på vår ”nya” sommar- och höstsäsong behöver Åre nu skyndsamt arbeta för att kunna möta framtida ökningar av gäster och dessutom på en nivå som skall möta gästens förväntningar och inte minst krav på hållbarhetsaspekter. 

Det här vill vi göra

Åre vill och behöver nu ta klivet upp i nästa division gällande att förhöja upplevelsen av och på platsen året runt med fokus på sommar- och höstsäsongen. I relation till andra klassiska vintersportorter har Åre ännu inte genomfört hela den omställning som krävs gällande att vårda våra natur- och bytillgångar även under den så kallade barmarksperioden under vår, sommar och höst.

Inom detta område behöver Åre fördela ansvar och tillskapa organisatoriska former mellan det privata och offentliga för att på ett bättre sätt arbeta med gestaltning och skötsel av miljöer.

Projektets ekonomi

 • Projektet omsluter totalt 3 miljoner kronor fördelat över 3 år (2020-2023)
 • 1,5 miljoner kronor satsat från det privata näringslivet (Åre Destination, Jämtkraft och Diös)
 • 1,5 miljoner kronor satsas från EU / Regionala strukturfondsprogrammet

EUlogo    


Utvecklingsprojekt: Åre Strand

Under vintern 2019 togs ett initiativ från tre av Åre Destinations medlemsföretag för att samla in pengar till ett ändamål som skulle gagna hela Åre. Det blev startskottet till en större insamling som riktades till både företag och privatpersoner, Årebor och besökare. Målet för insamlingen var att kunna infria en lång rad åtgärder för att lyfta platsen Åre Strand, som samlar många besökare under sommarhalvåret, både tillresta gäster och Årebor.

Lagom till starten av sommarsäsongen 2020 kunde de 650.000:- som insamlingen drog in investeras i att utveckla miljön kring Åre Strand. Några insatser kom på plats inför sommaren och andra är fortsatt under byggnation inför den kommande sommaren.

Ett varmt tack för alla bidrag till den frivilliga insamlingen för att utveckla miljön runt Åre Strand, speciellt i utmanande coronatider.

Här är några av de åtgärder som insamlingen finansierar:

 • Förlängning av gångvägen ända fram till Åre Marina
 • Förlängning av belysning ända fram till Åre Marina
 • 10 nya sittbänkar utefter promenadstråket
 • Utegym framför Holiday Club
 • Bredvid utegymmet byggs en hinderbana för mindre barn
 • Separat bryggdel för hopptornet vid Åre Marina
 • Utökad gräsyta vid Åre Marina
 • Komplettera bryggor med badstegar
 • Anlägga en enklare beachvolleybollplan
 • Livbojar utmed strandsträckan
 • Städning efter den ovanligt svåra vårfloden
 • Yoga- och soldäck på 70 kvm vid Åre Marina
 • 3 större solbänkar
 • 5 nya grillplatser utefter stranden
 • Förbättrade bryggor och iläggningsmöjligheter vid Åre Marina

 


Utvecklingsprojekt: En cykeldestination i världsklass 2.0

Insatsen ”En cykeldestination i världsklass” syftar till att Åre 2025 skall vara Skandinaviens ledande – och topp 5 i Europa – gällande cykeldestinationer. Projektet syftar till att, med utgångspunkt från nätverket Biking Åre som samlar alla Åres aktörer nom cykel – föreningar liksom företag, prioritera och genomföra utvecklingsinsatser som i sin tur förbättrar lönsamheten bland de medverkande företagen. Denna satsning kommer stödja prioriterade perioder (sommar/höst) och prioriterade områden (cykel) vilket kommer bidra till att stödja Åres ambition att utvecklas året runt.

Övergripande mål i projektet är att satsningen på cykel i Åre skall öka konkurrenskraften hos företagen i form av mer jobb till fler, samt att öka attraktionskraften till Åre. Genom att satsa på cykelutveckling i Åre kommer vi växa året runt och fler kan anställa och nya företag startas.

Projektet omsluter sammanlagt 16,5 mnkr. Hälften av detta, 8,25 mnkr kommer från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och andra halvan finansieras via Region Jämtland Härjedalen, Skistar, Åre Bergscyklister, Åre Kommun och Åre Destination.

Fördelning av resurserna kan sammanfattas enligt nedan:

 • 12 mnkr till cykelrelaterade investeringar och tillhörande kringmiljöer
 • 3 mnkr till marknadsinsatser
 • 1,5 mnkr till att driva, leda och lära i projektet

Totalt: 16,5 mnkr

Åre Destination är ansvarig för projektet och referensgruppen är Biking Åre som samlar alla Åres aktörer inom cykel.
För mer information, kontakta projektledare Therese Sjölundh på: therese@aredestination.com eller +46 (0)70-347 86 87

Slutrapport för projektet En cykeldestination i världsklass. Vid intresse av att ta del av bilagorna i rapporten, kontakta Therese Sjölundh, se kontaktuppgifter ovan.

Läs mer om projektet här >>

Resultat 2022

Det här är några av de saker som kunnat utvecklas genom projektet:

Åre Bike Park Trail – Björnen

Bygget av en helt ny cykelanläggning i Björnen kompletterar nu den liftburna cyklingen på Åreskutan. Här ligger fokus på stigcykling och att trampa för egen maskin.

Utvecklingen av lederna i Björnen har gjort att intresset för stigcykling växt enormt, både hos unga och vuxna, och är idag enormt populära hos såväl lokalbor som tillresta cyklister.

Lederna i Björnen är designade och byggda av lokala ledbyggare med hållbarhet i fokus och ett tydligt mål att skapa rolig cykling som passar för alla åldrar och färdighetsnivåer. Samtliga leder är breda, mestadels släta och har ett fint flyt med en del tekniska inslag.

Utöver lederna finns det även ett teknikövningsområde, en pumptrack och ett barnområde, den perfekta platsen att både ta sina första tramptag på eller lära sig nya saker och utvecklas. Projektet har även restaurerat Gamla Fröåvägen, samt byggt grill- och rastplatser vid Fröåtjärn, något som skapat fin och enkelt turcykling i området.

Björnen är hållbar cykling på riktigt med hänsyn till både cyklister, markägare och naturen. Utvecklingen av Björnen har skapat helt ny cykling i ett område av Åre som fått ett rejält uppsving och numera sjuder av liv under sommaren. Fokuset på lättillgänglig och hållbar cykling för en bred målgrupp har även lättat på besökstrycket i andra områden i kommunen.

Skistar Åre driver nu anläggningen framåt som en del av Åre Bike Park.

Gravel- och turcykling

Åre är mest känt för sin utförs- och stigcykling men här finns också Skandinaviens kanske finaste tur- och äventyrscykling på ett oändligt antal kilometer av både grus- och asfaltsvägar som slingrar sig genom den jämtländska fjällvärlden, genom byar och samhällen, förbi fjällsjöar, över forsande vattendrag, genom ändlösa skogar och upp på kalfjället. Oavsett om du vill ut på en enklare tur på någon timme för att ta en fika vid fjällets fot eller siktar på ett episkt bikepacking-äventyr som spänner över flera dagar finns det något för dig här.

En av delarna i Åres stora cykelprojekt har varit att knyta ihop och paketera den fina heldagsturen Kallsjön runt med matställen, utsiktspunkter och den valfria, men fantastiskt vackra, båtturen över Kallsjön med M/S Drottning Sophia.

Åre Bike Festival

Åre Bike Festival startades 2010 av den lokala cykelklubben Åre Bergscyklister som ett sätt att visa upp Åres fantastiska cykling för resten av världen. Nuförtiden är festivalen en av sommarens största händelser i Åre och lockar tusentals besökare i början av juli varje sommar.

Veckan är fylld av tävlingar, gruppcyklingar, utställare, filmvisningar, fester och en massa annat kul för cykelentusiaster. Åre Bike Festival växer fortfarande och den givna målsättningen är att skapa ett event som blir ett givet inslag i den internationella cykelkalendern.

Cykelprojektet har bidragit till Åre Bike Festivals fortsatta utveckling genom stöd till marknadsföring och satsa vidare under pandemiåren. Med besökarna tillbaka på plats är fokuset givet, Åre Bike Festival ska gå ännu mer internationellt och locka fler besökare från utlandet.

ÅBC Pumptrack

I juni 2022 invigdes en över 2 000 kvadratmeter stor pumptrack i asfalt vid den alpina nationalarenan i Åre, en imponerande anläggning som skapat lättillgänglig och rolig cykling för alla från de allra minsta till seniorer, från nybörjare till proffs.
Projektet har drivits av Åre Bergscyklister och Åre Destination har genom cykelprojektet på olika sätt möjliggjort att den kommit på plats och skapat en inbjudande miljö i nationalarenan. Tidigare var den här ytan vikt för enbart alpin skidåkning vintertid men är nu en plats för rörelse och aktivitet året runt.

Marknadsföring

Att Åre har fantastisk cykling har Åres invånare vetat om sedan de första tramptagen i byn togs för 100 år sedan. Att sprida ordet om Åres cykling till nya målgrupper, både inom Sveriges gränser och internationellt har varit en av hörnstenarna i cykelprojektet genom riktade marknadsföringsinsatser i både traditionell och social media samt genom olika event.

Ett stort fokus har lagts på att producera foto och film från Åre för att verkligen visa omvärlden hur vacker och varierad cyklingen i Åre är.

Cykling Åre


Utvecklingsprojekt: Trailrunning i Årefjällen

Syftet med projektet är att genom samverkan mellan Åre och Södra Årefjällen hitta nya samarbetsformer för att gemensamt utveckla områdes potential inom trailrunning och att rusta oss för att fortsätta kunna ta emot fler gäster på ett hållbart sätt. Dvs tillgängliggöra för fler och samtidigt bevara naturvärden.

Projektet innebär också att utveckla marknadskommunikationen kring trailrunning för såväl nationella som internationella marknader och att med den arbetar för att bredda från att idag främst tilltala tävlingsdeltagare till att attrahera bredare målgrupper. För det behövs också satsning på lättillgänglig information om leder mm.

Målet är vidare att projektet ska projektet identifiera en affärsmodell för långsiktig finansiering och drift av satsningarna inom trailrunning och att även bidra till att Fjällmaratonvecka kan fortsätta arrangeras och utvecklas.

Målen som önskas uppnås med projektet är:

 • En hundraprocentig ökning av sk. ”löpargästnätter” från 2016 till 2020.
 • Tre nya loppkoncept/ event till 2020.
 • Utöka samverkan mellan Södra Årefjällen och Åre med utgångspunkt inom trailrunning

Projektet består i att utveckla den digitala plattformen ÅreTrails som ska kopplas till områdets trailrunningleder.  Inom projektet har också två studieresor genomförts en till grannarna i Klövsjö/Vemdalen och Funäsfjällen och en till kollegorna i Europa med utgångspunkt från Chamonix. Vi har genom projektet också arbetat med markägarfrågor och övriga intressegrupper.

Med insatsen önskar vi sätta Åre och regionen på kartan som en ledande trailrunningdestination.

Läs mer om Trailrunning i Åre >>

Projektet startade i mitten av september 2016 och slutrapporterades den 30 november 2020.

Se projektets slutrapport (PDF)

Utvecklingsprojekt 


Utvecklingsprojekt: ÅRE – En cykeldestination i världsklass

Målet är att Åre skall utvecklas till att bli en av de fem stora cykeldestinationerna i Europa och Skandinaviens ledande cykeldestination 2025. Delar som behöver finnas på plats för att nå detta mål är en bra bikepark, bra crosscountry med byggda leder och stig, en väl utbyggd destination med boende, restauranger, transport och professionella cykelföretag/aktörer som bildar en viktig helhet samt inte minst en stark lokal cykelkultur. Dessa ovanstående ingredienser för en lyckad cykeldestination är framtagna av den lokala sammanslutningen av alla cykelintressenter i Åredalen – Biking Åre – vars samlade erfarenhet och omvärldskunskap inom området cykel måste anses vara mycket omfattande med såväl nationell som internationella jämförelser.

Redan idag har Åre en position inom flera områden ovan med infrastruktur utbyggd inom främst downhill. Denna attraktion har drivit på ett ökat intresse för övrig cykling i linje med den starkt ökande cykeltrenden nationellt och internationellt. Cykelprodukten i sin helhet i Åredalen har en väg kvar att utvecklas för att nå ovanstående vision, men de rätta drivkrafterna och förutsättningar finns nu definitivt på plats och tajmingen känns optimal. Vi ser att denna satsning just kan möjliggöra denna hållbara utveckling genom att:

 • Kanalisera cyklingen till rätt platser.
 • Möjlighet till att göra ett konkret projekt för att lära oss mer om att bygga hållbara leder med tanke på hur man drar leder för att minimera slitage, leda bort vatten samt testa nya material.
 • Utvärdera, ompröva och skapa nya affärsmodeller för hur löpande drift, underhåll och utveckling skall ske av cykelprodukten. Dvs hur gästen får och tar ett större ansvar för den miljö de cyklar och vistas i.

För att uppnå visionen och målen beskrivet ovan till 2025 så är helhetsprojektet budgeterat till 15 mkr, en första del i detta (2 mkr) finansieras av Björnberget Fastighetsutveckling, Skistar, Åre Destination samt med stöd av Leader Sjö, Skog och Fjäll.

Projektet är uppdelat i olika moment där den strategiska utvecklingen av helheten pågår parallellt med direkta satsningar av XC -eder i Björnen.

XC-leder finansierade i projektet

 • Mineralen, 4 km blå led
 • Kopparn 5 km blå led
 • Valles gruvgång, 150 meter grön led
 • Fröåvägen, 4 km grön led. Befintlig ”share the trail”-led
 • Dynamiten
 • Tändhatten

Projektet startar 2017-04-01 och pågår till 2019-07-31

Se projektets slutrapport (PDF)

 

   Åre Destination   

 

Fler av våra verksamhetsområden