Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer om våra cookies.

Personuppgiftspolicy

Din integritet är viktig för oss på Åre Destination AB. Vi ansvarar för den personliga informationen som du förser oss med lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Denna personuppgiftspolicy beskriver hur Åre Destination lagrar och hanterar dina personuppgifter och vänder sig till dig om har avtal med eller kontakt med Åre Destination på mail, telefon, möten m.m. Den gäller också vid nyttjande av någon av våra applikationer samt våra kanaler på sociala medier. Läs informationen noggrant, vid frågor kan du kontakta oss enligt nedan.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Åre Destination AB, Org. Nr: 556171-5961 är personuppgiftsansvarig i enlighet med dataskyddsförordningen medan du eller ditt företag kallas för användaren eller kunden. Åre Destination ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar i kontrakt med oss vilket kan vara på hemsidan, via telefon, e-post, chatt eller direkt på någon av våra möten, mässor eller annat sätt.  VI ansvarar över att kontrollera att personuppgifterna är riktiga.

Åre Destination har upprättat ett register över de behandlingar där vi agerar personuppgiftsansvariga. Du som användare eller kund har rätt att begära ett registerutdrag en gång per år.

Åre Destination går att nå på följande sätt:

Post: Åre Destination AB, Årevägen 55 Produkthuset, 83752 Åre.

E-post: info@aredestination.com

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som användare som en fysisk nu levande person. Det kan t.ex. vara ditt namn, ditt personnummer, din e-postadress eller ditt telefonnummer. Vi behandlar enbart personuppgifter som är tydligt motiverade och berättigade för ändamålet med behandlingen. Således minimerar vi användandet av personuppgifter.

Vilken data samlar Åre Destination in och hur behandlas den?

Vårt främsta syfte till att behandla dina personuppgifter är för att Åre Destination ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som användare eller kund. Vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund men som vill bli kontaktad av oss.

Åre Destination agerar som personuppgiftsansvarig i olika system vi tillhandahåller internt och som personuppgiftsansvarig ska Åre Destination säkerställa att dina personuppgifter behandlas och efterlever GDPR. Vi behandlar inte känsliga personuppgifter således det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa. Dina personuppgifter lagras enbart så länge som det krävs för att uppnå ändamålen med behandlingen eller så länge vi måste lagra dem enligt lag.

Säkerhet

Åre Destination skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åre Destination har ett åtkomstsystem i samtliga system som hanterar personuppgifter för att säkerställa att obehöriga inte får tillgång till personuppgifter. Anställda på Åre Destination samt personuppgiftsbiträden och underbiträden ska efterleva Åre Destinations interna informationssäkerhetspolicy.

Personuppgifter som skickas in till Åre Destination utan att det efterfrågas kommer inte lagras längre än en månad, undantaget gäller spontana jobbansökningar eller avtalsärende.

Åre Destination som personuppgiftsbiträde

Åre Destination agerar som personuppgiftsbiträde för dig som kund. I ett sådant läge kan ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan dig som användare och Åre Destination vara aktuellt. Ett förslag till sådant finns i våra tjänster och det kan du få vid efterfrågan eller skriva ett eget. Åre Destination agerar i enlighet med personuppgiftsbiträdesavtalet.

Underbiträden till Åre Destination

Åre Destination använder underbiträden till många av våra tjänster. Åre Destination förbinder sig att ha personuppgiftsbiträdeavtal med berörda underbiträden samt att dessa underbiträden förutom att efterleva GDPR, även efterlever Åre Destinations krav på integritet, tillgänglighet och säkerhet i enlighet med Åre Destination interna informationssäkerhetspolicy.

Om cookies

Åre Destination använder cookies för att förbättra din användarupplevelse på www.aresweden.com och för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner. Våra cookies sparar inte informationen såsom namn och personuppgifter. En cookie är en textfil som sparas på din dator av webbplatsen du besöker. Cookies möjliggör att exempelvis:

 • Få information hur besökare interagerar med webbplatsen
 • Möjliggör olika tjänster och funktioner

Åre Destination använder cookies av framförallt två syften:

 • Webbanalys
 • Förbättra användarupplevelsen

Vi använder Google Analytics och Hotjar där verktygen hjälper oss bl.a. att få information om hur våra besökare använder webbplatsen. Våra cookies sparar inte information om personuppgifter.

Hur används personuppgifter inom direktmarknadsföring?

Åre Destination använder direktmarknadsföring för att ge relevanta nyheter och tips om Åre som destination.

Överföring av information

Åre Destination och dess underbiträden sparar information inom EU. Bokföringsdata sparas i Sverige eller av Skatteverket godkänt land. Vi säljer inte vidare någon kundinformation till tredje part.

Ändringar av denna personuppgiftspolicy

Uppdateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy publiceras på denna sida.

DINA RÄTTIGHETER

Som registrerad hos Åre Destination har du följande rättigheter:

 • Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss samt dess ändamål, rättslig grund och lagringstid.
 • Du har rätt att en gång per år begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig.
 • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.
 • Du har rätt att bli raderad under nedan nämnda förutsättningar:
 • Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.
 • Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
 • Om du invänder mot behandling för ändamålet kopplat till direktmarknadsföring.

Observera att rätten till att bli raderad undantages om vi är skyldiga enligt lag, t.ex. bokföringslagen, att behålla uppgifterna.

 • Du har rätt till dataportabilitet (rätten att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal samt att du enbart kan få ut personuppgifter som rör dig, som du själv har tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar eller aktiviteter.
 • Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen, men inte få begäran uppfylld om det är ett krav att behandlingen sker för att varan eller tjänsten skall fungera.
 • Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och Åre Destination kommer då att upphöra med behandlingen under tiden frågan utreds.
 • Du har rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten över behandlingar som utförts av oss.

Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via e-post: info@aredestination.com

Senast uppdaterad 31 maj 2023