Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer om våra cookies.

Personuppgiftspolicy

Din integritet är viktig för oss på Åre Destination AB och vi ansvarar för den personliga information som du förser oss med. För att du som kund/besökare/användare till våra program och tjänster ska känna dig trygg så beskriver denna personuppgiftspolicy hur Åre Destination AB behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter.

1. Vilka är Åre Destination AB?

2. Vilket tillämpningsområde gäller denna personuppgiftspolicy

3. Vilka data samlar Åre Destination AB in och hur används den

4. Säkerhet

5. Åre Destination AB som personuppgiftsbiträde

6. Underbiträden till Åre Destination AB

7. Hur används cookies

8. Hur används personuppgifter inom direkt marknadsföring?

9. Överföring av information

10. Ändringar av denna personuppgiftspolicy

1. Vilka är Åre Destination AB?

I denna policy kallas Åre Destination AB, Org nr: 556171-5961 för Åre Destination och är personuppgiftsansvarig medan du eller ditt företag kallas för användaren eller kunden.

Åre Destination ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar i kontakt med oss vilket kan vara på hemsidan, via telefon, e-post, chat eller direkt på någon av våra möten, mässor eller annat sätt.

Åre Destination går att nå på följande sätt:

Post: Åre Destination AB, St Olavs väg 33, 837 52 Åre

E-post: info@aredestination.com

2. Vilket tillämpningsområde gäller denna personuppgiftspolicy

Denna policy gäller för alla kunder som har avtal med eller kontakt med Åre Destination på mail, telefon, möten m.m.

Den gäller också vid nyttjande av någon av våra appar samt våra kanaler på sociala medier.

Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som användare som en fysisk nu levande person. Det kan t.ex. vara ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.

3. Data som Åre Destination samlar in och hur den används.

Åre Destination agerar som personuppgiftsansvarig i dessa fall.

Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att Åre Destination ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som användare/kund men vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund men som vill bli kontaktad av oss

Åre Destination agerar som personuppgiftsansvarig för de behandlingar som listas i tabellen Personuppgiftsbehandlingar längre ned på denna sida

Som personuppgiftsansvarig har Åre Destination ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR följs. Vi behandlar inte känsliga personuppgifter såtillvida det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa.

4. Säkerhet

Åre Destination skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs för tillgång till samtliga av Åre Destinations system som hanterar personuppgifter. Anställda på Åre Destination samt personuppgiftsbiträden och underbiträden ska följa Åre Destinations interna informationssäkerhetspolicy

Personuppgifter som skickas in till Åre Destination utan att det efterfrågats kommer inte att sparas längre än en månad, undantaget gäller spontana ansökningar eller avtalsärenden.

5. Åre Destination som personuppgiftsbiträde

Åre Destination agerar som personuppgiftsbiträde för dig som kund. I ett sådant läge kan ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan dig som användare och Åre Destination vara aktuellt. Ett förslag till sådant finns i våra tjänster och det kan du få vid efterfrågan eller skriva ett eget. Åre Destination agerar i enlighet med instruktion som bifogats personuppgiftsbiträdesavtalet.

6. Underbiträden till Åre Destination.

Åre Destination använder underbiträden till många av våra tjänster.

Åre Destination förbinder sig att ha personuppgiftsbiträdesavtal med berörda underbiträden samt att dessa underbiträden förutom att följa GDPR även följer Åre Destinations krav på integritet, tillgänglighet och säkerhet tillämpliga i Åre Destinations interna informationssäkerhetspolicy.

7. Hur används cookies

Åre Destination använder cookies för att förbättra din användarupplevelse på aresweden.com och för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner. Våra cookies sparar inte information såsom namn och personuppgifter.

En cookie är en textfil som sparas på din dator av webbplatsen du besöker. Cookies gör det möjligt att till exempel:

• få information hur besökare interagerar med webbplatsen

• möjliggöra olika tjänster och funktioner

Åre Destination använder oss av cookies för framförallt två olika syften: webbanalys och för att förbättra användarupplevelsen. Vi använder oss av Google Analytics och Hotjar. Dessa verktyg hjälper oss bland annat att få information om hur våra besökare använder webbplatsen. Ingen av våra cookies sparar information såsom namn och personuppgifter.

Om du inte accepterar användning av cookies på aresweden.com kan du ändra i dina inställningar i webbläsaren så att inga cookies lagras på din dator. Vi hänvisar till din webbläsares användarmanual för närmare instruktioner. Tänk på att vissa funktioner inte fungerar optimalt om du inte tillåter användning av cookies.

8. Hur används personuppgifter inom direktmarknadsföring?

Åre Destination använder direkt marknadsföring för att ge relevanta nyheter och tips om Åre som destination.

9. Överföring av information

Åre Destination och dess underbiträden sparar sin information inom EU. Bokföringsdata sparas i Sverige eller av Skatteverket godkänt land. Vi säljer inte vidare någon kundinformation till 3:e part.

10. Ändringar av denna personuppgiftspolicy

Uppdateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy publiceras på denna sida.

Dina rättigheter

Som registrerad hos Åre Destination har du följande rättigheter:

Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss. Vi har samlat dessa i tabellen Personuppgiftsbehandlingar. I tabellen syns bland annat ändamål, rättslig grund och lagringstid.

Du har rätt att en gång per år begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig.

Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.

Du har rätt att bli raderad under dessa förutsättningar:

– Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.

– Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.

– Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.

– Om personuppgifterna har behandlats olagligt.

  Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.

Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.

Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.

Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen, men inte få begäran uppfylld om det är ett krav att behandlingen sker för att varan/tjänsten ska fungera.

Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och Åre Destination kommer då att upphöra med behandlingen under tiden frågan utreds.

Du har rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten över behandlingar som utförs av oss.

Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via e-post: info@aredestination.com

Senast uppdaterad 23 maj 2018