We use cookies to improve your experience. If you continue to use the website, you accept that cookies are used. More about our cookies.

Omvärldsbevakning

Antalet övernattningar i Åre mäts som gästnätter.

Foto: Fjällgården Åre

Hur kommer besöksnäringen utvecklas i ett längre perspektiv? Vilka utmaningar ser vi att våra medlemmar kommer ställas inför framöver? Vi hjälper våra medlemmar med att bevaka omvärlden ur ett helikopterperspektiv. Genom nätverkande på både regional och nationell nivå, samt genom att hålla koll på våra branschkollegor i andra delar av världen håller vi koll på trenderna inom både utveckling och platsmarknadsföring av olika slags destinationer.

Kopplat till det följer vi och analyserar utvecklingen på hemmaplan i form av statistik över gästnätter, handelsindex och gästundersökningar. Vi samlar ihop en stor mängd data som finns tillgänglig att ta del av för varje medlem. Hör av dig till oss så kan vi skräddarsy material inom det område du vill veta mer om!

Statistik vi följer löpande

  • Gästnätter: Statistik över varma bäddar, det vill säga allt boende som bokas via anläggningar, rapporteras in till SCB från varje boendeanläggning. Vår leverantör Nordanalys hjälper oss att tolka siffrorna och sammanställer en analys åt oss och våra medlemmar.
  • Handelsindex: Försäljningsresultat från butiker samlas in och analyseras. Som handlare är det frivilligt att ansluta sig till mätningen, vi ser gärna att fler medlemmar ansluter sig till detta för att vi ska få fram ännu mer rättvisande siffror, kontakta Sofi Nord om du som medlem är intresserad av att delta.
  • Gästundersökning: Under både sommar- och vintersäsong genomför vi en samlad gästundersökning för hela Åre. Den distribueras genom Facebook till våra följare och är helt frivillig att medverka i. Vi mäter gästens upplevelse av Åre, värdskap, aktiviteter, faciliteter etc. Efter avslutad enkätperiod sammanställer vi resultatet så att alla medlemmar kan ta del av det.
  • Beläggningsprognos: Alla boendeanläggningar rapporterar månadsvis in sina bokningssiffror ett år framåt till Åre Destination som vi sammanställer i en beläggningsrapport för hela Åre. Den uppdateras löpande och finns tillgänglig att ta del av.

Fler verksamhetsområden